The result of request the quotation for contractor of roller brazing furnace dated to 06.03.2017
Dear Sirs,
herewith, we would like to inform you about the result of the request for quotation for the Roller Brazing Furnace  dated 6 March 2017 within  the framework of the project: “The Implementation of an Innovative Technology Based on the Result of Activities Performed by B+R at Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy S.J., aimed at Introducing New Types of Radiators onto the Market” applying for financing from the Regional Operational Programme for the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the years 2014-2020, Measure 1.6.2 “Financing Innovative Small and Medium-Sized Enterprises (SME)”. Please find the result in the attachment.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.03.2017 R.
Szanowni Państwo,                                                                             
Informujemy o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego na Piec tunelowy z transporterem rolkowym z dnia 06.03.2017 r. w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii opartej na wynikach prac B+R w Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy S.J., w celu wprowadzenia na rynek nowych rodzajów grzejników” ubiegającego się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”. Wynik postępowania dostępny w załączniku.
Zapytanie ofertowe na Piec tunelowy z transporterem rolkowym
Szanowni Państwo,                                                                              
zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na Piec tunelowy z transporterem rolkowym z dnia 06.03.2017 r. w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii opartej na wynikach prac B+R w Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy S.J., w celu wprowadzenia na rynek nowych rodzajów grzejników” ubiegającego się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”. Zapytanie znajduje się w załączniku.

Dear Sirs,
herewith, we would like to invite you to submit your proposals related to the request for quotation for the Roller Brazing Furnace  dated 6 March 2017 within  the framework of the project: “The Implementation of an Innovative Technology Based on the Result of Activities Performed by B+R at Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy S.J., aimed at Introducing New Types of Radiators onto the Market” applying for financing from the Regional Operational Programme for the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the years 2014-2020, Measure 1.6.2 “Financing Innovative Small and Medium-Sized Enterprises (SME)”. Please find the request in the attachment.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.01.17r.Z AKTUALIZACJĄ W DNIU 23.01.17r
Szanowni Państwo,
informujemy o wyniku postępowania w związku z wyborem wykonawcy w ramach projektu pt.: „Bony na innowacje dla MŚP na opracowanie innowacyjnego grzejnika centralnego ogrzewania”, z dnia 20.01.2017 r., z aktualizacją w dniu 23.01.2017 r.
Wybrano z dniem 30.01.2017r. ofertę firmy Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy, która otrzymała największą liczbę punktów.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej – aktualizacja z dnia 23.01.2017r.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania ofert według zapytania ofertowego - aktualizacja z dnia 23.01.2017 roku, w ramach projektu pt.: „Bony na innowacje dla MŚP na opracowanie innowacyjnego grzejnika centralnego ogrzewania”, z dnia 20.01.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikiem do pobrania.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczej
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania zapytania ofertowego w ramach projektu Bony na innowacje dla MŚP na opracowanie innowacyjnego grzejnika centralnego ogrzewania, z dnia 20.01.2017 r.
Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikiem do pobrania.
09.05.2016 R. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.03.2016 R.
Szanowni Państwo,
informujemy o wyniku postępowania w związku z wyborem wykonawcy na „Wysokowydajny system laserowy sterowany automatycznie do cięcia rur i kształtowników"  z dnia 21.03.2016r. Wybrano z dniem 06.05.2016r. ofertę firmy ADIGE S.P.A., która otrzymała największą liczbę punktów.
21.03.16:ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WYSOKOWYDAJNEGO SYSTEMU LASEROWEGO STEROWANEGO AUTOMATYCZNIE DO CIĘCIA RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert w ramach "zapytania ofertowego na zakup wysokowydajnego systemu laserowego sterowanego automatycznie do cięcia rur i kształtowników z dnia 21.03.2016 r."
Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

W związku z przeprowadzoną przez Spółkę procedurą wyboru wykonawcy Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, informujemy, iż w wyniku oceny przeprowadzonej zgodnie z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym, oferta firmy Faber Consulting Sp. z o.o. została uznana za najkorzystniejszą.