INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

 

realizuje projekt pn.

 

„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz pomocy w bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020

Całkowita wartość projektu: 418 311,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 418 311,45 PLN

 

.

                                       


 

 

 

Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna

 

realizuje projekt

 

Tytuł projektu:        Wdrożenie nowej technologii produkcji grzejników płytowych”

 

Program:                     Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:                    3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:              3.2.1. Badania na rynek

 

Wartość projektu:  8 610 000,00 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 150 000,00 zł

 

Celem inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Instal-Projekt poprzez wdrożenie innowacji technologicznej w postaci technologii produkcji grzejników płytowych umożliwiającej rozpoczęcie produkcji i wdrożenie do oferty nowych i ulepszonych produktów.

W wyniku wdrożenia nowej technologii, firma Instal-Projekt zaoferuje na rynku nowe i ulepszone produkty istotnie różniące się od oferty krajowej i zagranicznej konkurencji:

- nowy grzejnik płytowy o zwiększonej efektywności cieplnej (BIONIC);

- ulepszone grzejniki ekranowe typu INDIVI, SISI, INVENTIO;

- ulepszone pozostałe produkty lakierowane produkowane przez Instal-Projekt.

 

 

 

...

 

Tytuł projektu

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii opartej na wynikach prac B+R

w

Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy S. J. , w celu wprowadzenia na rynek nowych rodzajów grzejników”

 

 

Cel projektu: Wdrożenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów

 

Beneficjent: Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna

 

 

Krótki opis projektu: Projekt firmy Instal-Projekt obejmuje wdrożenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów w postaci nowych rodzajów grzejników. Aby cel został osiągnięty zaplanowano następujące działania:

- wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na zastosowaniu pieca o napędzie rolkowym w procesie lutowania grzejników:

- wdrożenie wyników prac B+R , przeprowadzonych przez Dział B+R firmy Instal-Projekt:

- zakup nowego środka trwałego do procesu produkcji grzejników, umożliwiającego zastosowanie innowacyjnych rozwiązań: pieca tunelowego z transporterem rolkowym. Nowy piec będzie kluczowym elementem ulepszonego procesu produkcji grzejników w firmie Instal - Projekt.

Wszystkie wdrażane, innowacyjne rozwiązania są efektem prac Działu B+R firmy Instal-Projekt i przeprowadzonych przez niego prac B+R.

 

 

Wartość projektu:                            1 975 273,54 zł

Dofinansowanie ze środków UE:      691 345,73 zł

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

testf
wefwef
wefwefwef
wefweweff
wefwefwefwfe
wefwefewf
wefewfwef
wefwefwef
wfewef


Tytuł projektu

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji grzejników”

 

 

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Instal-Projekt.

 

Beneficjent: Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna

 
 

Krótki opis projektu: Projekt firmy Instal-Projekt stanowi inwestycje technologiczną polegającą na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych towarów. Głównym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Zostanie to dokonane dzięki własnym pracą B+R. W ramach projektu zostanie wdrożona nowa technologia produkcji grzejników: grzejnik oparty na opatentowanym rozwiązaniu układu zasilania oraz modyfikacji kształtowników i grzejnik oparty na zgłoszonym do opatentowania rozwiązaniu systemu kolektorów – MaKao. Technologia będzie mogła być zastosowana dzięki nowym procesom produkcji z cięciem kształtowników i profili wiązką lasera w osłonie gazu obojętnego. Planowane do wdrożenia rozwiązania technologiczne stanowią własność Wnioskodawcy i są innowacyjne w skali Europy. Firma Instal-Projekt zaoferuje na rynku dwa zupełnie nowe produkty: grzejnik oparty na opatentowanym rozwiązaniu układu zasilania oraz modyfikacji zastosowanych kształtowników (POPSTAR), grzejnik oparty na zgłoszonym do opatentowania rozwiązaniu systemu kolektorów – MaKao.

 

Wartość projektu: 2 983 911,38 zł

Dofinansowanie: 1 342 760,12 zł

 
 

http://www.mapadotacji.gov.pl/