Kierownik Działu Badań i Rozwoju

Przemysław Piernikowski


Tel. 54 235 59 05 wew. 85