"Za zasługi dla Wynalazczości".
2007-04-27
W dniu 26 kwietnia 2007 firma Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna została nagrodzona odznaką honorową  „Za zasługi dla Wynalazczości”. Wyróżnienie nadane przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego RP w uznaniu zasług na rzecz docenienia roli wzornictwa przemysłowego w rozwijaniu konkurencyjnej gospodarki, odebrał Prezes firmy Instal-Projekt Pan Roman Gawłowski.

Wręczanie odznaki honorowej miało miejsce w auli Biblioteki Narodowej podczas konferencji zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej przez Urząd Patentowy RP, wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także we współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego oraz środowiskami twórczymi.

Pan Roman Gawłowski Prezes Zarządu firmy Instal-Projekt  jest twórcą 154 zgłoszeń patentowych, w tym 16 wynalazków, 26 wzorów użytkowych, 109 wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz 3 wzorów wspólnotowych.